Welcome to Tai Ji Quan Dao

... traditional Yang family Tai Ji Quan

tjqd logo orange2

 news

 

Information about classes in
Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) and Qi Gong (Chi Kung)

site updated 28 July 2016

 contact us

[TJQD home] [classes] [about classes] [about us] [our lineage] [about Tai Ji Quan] [about Qi Gong] [future events]