Welcome to Tai Ji Quan Dao

 news

 

 contact us

... traditional Yang family Tai Ji Quan

tjqd logo orange2

Information about classes in
Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) and Qi Gong (Chi Kung)

site updated 26 April 2016

[TJQD home] [classes] [about classes] [about us] [our lineage] [about Tai Ji Quan] [about Qi Gong] [future events] [reports]